evden eve nakliyat
Inscriere Print

Pentru a v? înscrie v? rug?m s? completa?i urm?torul Formular.

Taxa de participare*:
Pentru participan?ii cu lucr?ri: 200 lei / 250 lei (dup? data de 10 octombrie 2012)
Pentru participan?ii f?r? lucr?ri:
• 100 lei pentru doctoranzi/cadre didactice/speciali?ti
•  50 lei pentru studen?i

(*include: participarea in serile de 17 octombrie (Cocktail Institutul Francez din Ia?i) ?i 19 octombrie (seara AVAI), coffee-break-uri, mapa manifest?rii ?tiin?ifice)

Taxa de participare se va achita în contul Funda?iei Academice AXIS deschis la CEC sucursala Ia?i, cont RO24CECEIS0143RON0122543, cod fiscal 5641138, cu men?iunea „Înscriere ?coala Franco-Român? de Metodologie în ?tiin?ele Sociale”.

Condi?ii de înscriere cu lucrare:
- trimiterea titlului ?i rezumatului comunic?rii (200 - 400 cuvinte) pân? la data de 10 octombrie 2012 (acestea vor intra într-un proces de peer-review în perioada 10 - 12 octombrie, asigurat de comitetul ?tiin?ific al conferin?ei)
- trimiterea textelor finale selec?ionate pân? la data de 30 noiembrie 2012
Rezumatele ?i propunerile de lucr?ri vor fi trimise pe una dintre adresele: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Data limit? pentru înscrieri cu lucr?ri:
• 10 octombrie 2012

Activit??ile se vor desf??ura în incintele Universit??ii „Al. I. Cuza” ?i a Centrului Cultural Francez Ia?i.
Cele mai importante loca?ii le pute?i vizualiza pe harta zonei Copou.

Preciz?ri
Informa?ii privind posibilit??ile de cazare, restaurante, transport în Ia?i etc. pute?i g?si pe site-ul www.laiasi.ro