evden eve nakliyat
Program Print


miercuri
17 octombrie
Sala Senat

9h30 - 10h00
Primirea participan?ilor


10h00

 


Deschiderea ?i prezentarea general? a manifest?rii ?tiin?ifice

Alocu?iuni

Vasile I?an, Rector Universitatea “Al. I. Cuza” Ia?i

Henri Luchian, Prorector Universitatea “Al. I. Cuza” Ia?i

Carmen Cre?u, Prorector Universitatea “Al. I. Cuza” Ia?i

Nicu Gavrilu??, Decan al  Facult??ii de Filosofie ?i ?tiin?e Social-Politice, Universitatea “Al. I. Cuza” Ia?i

Nadji Rahmania, Université Lille 1

Vasile Miftode, Universitatea “Al. I. Cuza” Ia?i

 

10h45

Conferin?? în plen:

Sensul sociocultural al experien?elor de migra?ie în str?in?tate în timp de criz?: diferen?ieri na?ionale ?i regionale în spatiul european
Dumitru Sandu, Universitatea Bucure?ti

12h00-14h30


Pauz? de prânz

14h30

Etude des flux migratoires en temps de crise: quels problèmes méthodologiques?
Nadji Rahmania, Université Lille 1

15h15

Migratie vs. alegeri. Diaspora româneasc?, legiunea electoral? de rezerv?
Gheorghe Teodorescu, Universitatea “Al. I. Cuza” Ia?i

16h00-16h15

Pauz? de cafea

16h15


Cum î?i construiesc migran?ii identitatea religioas??
Nicu Gavrilu??, Universitatea “Al. I. Cuza” Ia?i

17h00


Challenges for the management of social costs of parents’ migration
?tefan Cojocaru, Universitatea “Al. I. Cuza” Ia?i

17h30
Cristina Teodorescu, Centrul de Etic? ?i Politici de S?n?tate, UMF Ia?i
18h00

 

Concluzii

 

19h00 Cocktail (Institutul Francez din Ia?i)